ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
- CPU: Pentium3 1 GHz
- RAM: 256 MB
- Graphics: 3D 32MB DirectX 9.0 compatible
ATI Radeon 7500 +
Nvidia GeForce 2 +

วิธีติดตั้ง
1. Download CD1, 2 และ .mds CD2 เมื่อแตกไฟล์ทั้งหมดจะได้
- NFS-UG2TH_CD1.mdf
- NFS-UG2TH_CD1.mds
- NFS-UG2TH_CD2.mdf
- NFS-UG2TH_CD2.mds
2. ติดตั้งโปรแกรม Alcohol 120% เพื่อสร้าง Drive จำลอง (Download Alcohol 120% ที่นี่!!)
3. คลิ๊กขวาที่ Drive จำลอง เลือก Mount Image > แล้วเลือก NFS-UG2TH_CD1.mds
4. ติดตั้งตามปกติ CD-Key: 63NN-C7DD-L3RZ-VMCG-RLD0 จนเครื่องถามหาแผ่น 2
5. คลิ๊กขวาที่ Drive จำลอง เลือก Mount Image > แล้วเลือก NFS-UG2TH_CD2.mds
6. ติดตั้งตามปกติ จนเสร็จ

7. คลิ๊กขวาที่ Drive จำลอง เลือก Mount Image > แล้วเลือก NFS-UG2TH_CD1.mds
8. คลิ๊กขวาที่ Drive จำลอง เลือก Open
9. เข้าไปในแฟ้ม Crack > Mini Image
10. ให้ Copy ไฟล์ NFSUG2_DISC2.mdf และ NFSUG2_DISC2.mds ไปไว้ในเครื่อง
11. แล้ว Mount Image > NFSUG2_DISC2.mdf ก่อนเข้าเกมทุกครั้งค่ะ จึงจะเล่นได้

Download
CD1 (Part 30 MB, 10.92 MB)
Part01: http://sv3.gushare.com/file.php?file...c131e32e7c4f18
Part02:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...15a6d83894296b
Part03:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...bab15efa4a00c7
Part04:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...e2f7a819b352e7
Part05:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...d1fda0ac5a89ae
Part06:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...5098fa43d60335
Part07:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...8372ae6bdd8120
Part08:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...97cdd2193623ee
Part09:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...66c41100b73b53
Part10:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...11a66ef20e382f
Part11:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...32711de693b097
Part12:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...8c2064a7e2517f
Part13:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...3e3d0c763a6fe3
Part14:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...979a6a0aca9a7a
Part15:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...521eca44f2ffb7
Part16:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...d177d0302136c1
Part17:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...807f168b7d9de9
Part18:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...635b1b366f4457
Part19:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...2d1ea24232f3e6
Part20:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...10d4554e6e1c85
Part21:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...5f4522b6a46c2b
Part22:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...b659a7a8419b64
Part23:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...efeadfebdaefbe
Part24:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...1b49a64698b54c
Part25:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...1bd927c84e3077
Part26:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...394332df8dac17
Part27:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...8163899e30bca4
CD2 (Part 30 MB, 11.39 MB)
Part01:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...082ff63f9aac87
Part02:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...48af3a6b16de3d
Part03:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...eadd7752cfb421
Part04:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...a041940d673631
Part05:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...26c65ccd93a145
Part06:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...19f0aa7b22eb95
Part07:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...cb61163bc4889e
Part08:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...ffc45745f164e7
Part09:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...605474246dc40a
Part10:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...32765de090a917
Part11:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...dfd0dbe9ad99ae
Part12:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...85017b750ec83f
Part13:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...0975251b991c57
Part14:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...5d5fd06442d962
Part15:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...27cc1772b36b4e
Part16:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...08423d09c818dd
Part17:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...328471715245b1
Part18:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...ebdb3055f204d7
Part19:
http://sv4.gushare.com/file.php?file...6c0618451521ce
Part20:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...20f5aed4645968
Part21:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...b82aafaa22545b
Part22:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...46b9da3a5fb13a
Part23:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...9bb17ad2b87ba5
Part24:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...44873c87cd4f3e
Part25:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...ca34458eb84412
Part26:
http://sv3.gushare.com/file.php?file...75c71b5d41de25
.mds CD2 (0.47 KB)
http://sv4.gushare.com/file.php?file...d1b10619756574

[ โหลด App ฟรี ]