[Mp3]-ก๊อต จักรพรรณ์ & ต่าย อรทัย - คู่ฮิตกีตาร์หวาน [คุณภาพเสียง CBR@320Kbps]

Article Image

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 01. แทนความคิดถึง - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102718/got-tai-hitz-no1.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 02. อยู่ในใจเสมอ - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102720/got-tai-hitz-no2.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 03. อยู่กับความคิดถึง - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102722/got-tai-hitz-no3.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 04. บ่ฮักบ่ต้องสงสาร - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102719/got-tai-hitz-no4.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 05. วอนดีเจ - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102721/got-tai-hitz-no5.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 06. โทรหาแหน่เด๊อ - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102732/got-tai-hitz-no6.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 07. รองเท้าหน้าห้อง - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102735/got-tai-hitz-no7.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 08. ตั๋วให้คึดฮอด - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102736/got-tai-hitz-no8.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 09. ลืมเจียมหัวใจ - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102733/got-tai-hitz-no9.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 10. กินข้าวหรือยัง - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102734/got-tai-hitz-no10.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 11. ใจสารภาพ - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102738/got-tai-hitz-no11.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 12. ขอใจกันหนาว - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102740/got-tai-hitz-no12.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 13. สามคำจากใจ - ก๊อต จักรพรรณ์.mp3
http://upload.tc/download/102741/got-tai-hitz-no13.rar.html

คู่ฮิตกีตาร์หวาน - 14. ดอกหญ้าในป่าปูน - ต่าย อรทัย.mp3
http://upload.tc/download/102739/got-tai-hitz-no14.rar.html

[ โหลด App ฟรี ]