Article Image

Article Image

Article Image

- OFFICE 2010
- Nero 12
- ACDSee Pro5
- Power DVD 11
- Nod32 V4

- Activator

และโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นอีกหลายรายการ

การติดตั้ง 

- BOOT จากแผ่นที่ 1

Article Image


- เลือกรายการที่ 4 . Norton Ghost 11.5

-ไปที่ Local-> Partition-> From image

จากนั้นก็ทำการเลือก ไฟล์ CCS-WIN8PROX64.GHO

หน้าต่าง Select source partition from image file ต้องการให้เลือกพาร์ติชันที่อยู่ในอิมเมจไฟล์ (ในการนำสำเนาเราก็ให้สำเนาแค่พาร์ติชันเดียว ดังนั้นจึงมีแค่พาร์ติชันเีดียวให้เราเลือก) ให้คลิ๊กเลือกพาร์ติชันที่ 1 (Part 1) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม OK หน้าต่าง Select local destination drive by clicking drive number หน้าต่างนี้่จะเป็นการเลือกไดวร์และพาร์ติชันปลายทางที่ต้องการนำข้อมูล(ที่ ได้สำรองไว้ก่อนหน้า)ไปไว้ เิริ่มแรกเราระุบุฮาร์ดดิสก์ได้การคลิ๊กเลือกฮาร์ดดิสก์ที่ 1 (Drive 1) แล้วคลิ๊ก OKจากนั้นเลือกพาร์ติชันที่จะวางข้อมูล ในที่นี้ให้คลิ๊กเลือกพาร์ติชัน 1 (Part 1) แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม OK กล่องข้อความ Proceed with partition restore ? ต้องการให้เรายืนยันอีกครั้งก่อนดำเนินการ ซึ่งก่อนอื่นให้ดูรายละเอียดในส่วน Detail เพื่อความแน่ใจ เมื่อถูกต้องให้กดปุ่ม Yes 

สำหรับรายละเอียดของส่วน Detail มีลักษณะเดียวกันกับเรื่อง .....

โปรแกรม Norton Ghost จะเริ่มดำเนินการพร้อมกับรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ ทางแถบ Progress indicator และส่วน Statistic จนกว่าจะเสร็จกระบวนการแผ่น 1 โปรแกรมจะมี Popup ถามหาไฟล์ที่ 2 ห้ใส่แผ่น 2 เข้าไป แล้ว Browse หาชื่อไฟล์ CCS-W001.GHS

หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่า การคืนข้อมูลเรียบร้อยแล้ิว ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Reset Computer เพื่อให้รีีสตาร์ทเครื่องต่อไปรอจนเสร็จ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากเสร็จแล้ว ให้ทำการ Activator ซึ่งจะมีไฟล์ มาให้แล้วใน ในโฟล์เดอร์ Activator ของ แผ่น 1 หรือ แผ่น 2  ก็ได้เหมือนกัน จะมีวิธีการใช้งานบอกไว้ในนั้นแล้ว

สำหรับ VIP เท่านั้น

ขอให้สนุกกับ WINDOWS 8


[ โหลด App ฟรี ]